Dozvoljen rad specijaliziranim trgovinama u sklopu tržnica

Slika /slike/Priopcenja/2020_27_03trznica1.jpg
U okolnostima epidemije bolesti COVID – 19 te provedbe protuepidemijskih mjera zaštite zdravlja ljudi, preko 170.000 poljoprivrednika registriranih u Upisniku poljoprivrednika Ministarstva poljoprivrede iznimno je otežano poslovanje i planiranje proizvodnje. Osobito je otežano poslovanje oko 70.000 tržišno orijentiranih OPG-a, oko 2.250 poljoprivrednih obrta, oko 360 poljoprivrednih zadruga te oko 3000 ribarskih obrta, kao i znatnom broju odobrenih i registriranih subjekata u poslovanju s hranom i u poslovanju s hranom za životinje.

S obzirom na mnogobrojne apele za pomoći i upite poljoprivrednih proizvođača i proizvođača hrane u Republici Hrvatskoj koji imaju prodavaonice i kioske na prostoru tržnica, a s ciljem osiguranja opstojnosti hrvatske proizvodnje i opskrbe krajnjih potrošača, napori i provedene aktivnosti Ministarstva poljoprivrede omogućili su, uz strogu primjenu protuepidemijskih mjera i strogih mjera socijalnog distanciranja, nastavak proizvodnje odnosno plasmana proizvoda na jedan znatan dio domaćeg tržišta. Naime, Predmetnom odlukom Stožera civilne zaštite RH dozvoljen je rad specijaliziranim trgovinama u sklopu tržnica koje prodaju prehrambene proizvode, higijenske potrepštine te poljoprivrednim trgovinama i onima koje prodaju hranu za životinje.

Pritom je izuzetno važno napomenuti da je zdravlje ljudi glavni cilj i nemjerljiv kriterij općeg poslovanja. Mjere kontrole i sprječavanja širenja bolesti u narednom razdoblju mijenjat će se ovisno o epidemiološkoj situaciji te je iz tog razloga za sve odgovorne poljoprivredne proizvođače i subjekte u poslovanju s hranom nužno konstantno praćenje preporuka i redovitih zdravstvenih priopćenja Stožera civilne zaštite RH, kao i strogo pridržavanje svih mjera i preporuka.

Ministarstvo poljoprivrede će i nadalje kao nadležna institucija brinuti i aktivno sudjelovati u radu  Stožera civilne zaštite RH te pokretati i koordinirati aktivnosti i mjere za očuvanje kontinuiteta poljoprivredne proizvodnje i proizvodnje hrane u RH kao gospodarski strateški važne djelatnosti, kako bi se osigurale dovoljne količine hrane i pomoglo u smanjivanju socijalnih i gospodarskih teškoća u zemlji.

Pojašnjenje Stožera civilne zaštite

 

Pisane vijesti