Dodijeljena sredstva za potporu radu stočarskih uzgojnih udruženja za 2020. godinu

Slika /slike/Priopcenja/2020_12_24_stocari.jpg
Ministarstvo poljoprivrede nastavlja podupiranje uzgojnih udruženja s ciljem unaprjeđenja uzgojnih programa i učinkovitije provedbe metoda i postupaka definiranih u uzgojnim programima radi genetskog unaprjeđenja populacija stoke za bitna proizvodna svojstva kao što su proizvodnja mesa, mlijeka, jaja, meda i drugih stočarskih proizvoda.

S druge strane, sa stajališta izvornih pasmina domaćih životinja očekivani rezultat Programa je unaprjeđenje uzgojnih programa metodama koje osiguravaju učinkovitije očuvanje izvornih genotipova i genetske varijabilnosti u populacijama izvornih pasmina. Očekivani rezultat programa je i administrativno jačanje uzgojnih udruženja u provedbi uzgojnih programa.

Kroz „Program potpore za sufinanciranja rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za 2020. godinu“ osigurano je 1.900.000,00 kuna za sufinanciranje rada 17 uzgojnih udruženja:
 
Uzgojna udruženja koja su ostvarila pravo na sufinanciranje od strane Ministarstva poljoprivrede u 2020. godini Financijski iznos
potpore
Savez udruga hrvatskih uzgajivača holstein goveda 217.825,82
Središnji savez hrvatskih uzgajivača simentalskog goveda 233.384,81
Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza 202.266,83
Središnji savez udruga uzgajivača svinja Hrvatske 186.707,85
Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka 233.384,81
Središnji savez uzgajivača konja hrvatski posavac 233.384,81
Hrvatska udruga uzgajivača športskih konja 54.456,46
Hrvatska udruga uzgajivača gidran pasmine konja 54.456,46
Udruga uzgajivača hrvatskog toplokrvnjaka 54.456,46
Udruga uzgajivača crne slavonske svinje "Fajferica" 70.015,44
Plemenita opčina turopoljska 42.787,21
Udruga Salers Croatia 54.456,46
Savez uzgajivača mesnih pasmina goveda 46.192,69
Savez uzgajivača istarskog goveda 42.513,38
Udruga uzgajivača selekcioniranih matica pčela Hrvatske 70.015,44
Udruga uzgajivača buše 54.456,46
Savez uzgajivača trakenerskih konja Hrvatske- Croat 49.238,64
Ukupna vrijednost potpore 1.900.000,00
 

Pisane vijesti