AKIS – održana konstituirajuća sjednica koordinacijskog tijela hrvatskog AKIS-a

Slika /slike/Priopcenja/akis_sjednica_2024_6.jpg
U Zagrebu je 7. ožujka 2024. godine u Ministarstvu poljoprivrede održana konstituirajuća sjednica Koordinacijskog tijela hrvatskog AKIS-a (CRO AKIS CB). Imenovanjem 24 člana CRO AKIS-a, izborom predsjednika Mladena Fruka, dipl. ing. agr. ravnatelja Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede te formiranjem tajništva CRO AKIS-a kao glavne operativne jedinice službeno je stvoren AKIS sustav u Hrvatskoj.

Koordinacijsko tijelo CRO AKIS-a sastoji se od 24 predstavnika gotovo svih važnijih institucija AKIS-a. Odlučili smo uključiti sve ove predstavnike institucija u koordinacijsko tijelo AKIS-a, jer je svaka od ovih institucija prema našim analizama vrlo važna i jaka u svom području, ali su istovremeno vrlo slabo međusobno povezane. Imenovanjem predstavnika ključnih aktera u koordinacijsko tijelo AKIS-a želimo omogućiti unaprjeđenje međusobne povezanosti i aktivno uključivanje u upravljanje AKIS-om, po mogućnosti kao proces sukreiranja. Također očekujemo da ćemo na ovaj način skratiti vrijeme provedbe odluka i ostalih aktivnosti vezanih uz AKIS, istaknu je predsjednik Mladen Fruk.

Na prvoj sjednici koordinacijskog tijela AKIS-a donesena je odluka o poslovniku o radu koordinacijskog tijela AKIS-a. Dogovorena je učestalost sastanaka koordinacijskog tijela, najmanje dva puta godišnje osobno ili online, a koordinacijsko tijelo može se sastajati i po potrebi.
O AKIS-u

Temeljem plana iz Zajedničke poljoprivredne politike EU (ZPP) svaka članica EU dužna je uspostaviti AKIS sustav čiji je cilj uspostaviti tokove znanja, kako na razini politike tako i na razini praktičnog iskustva te definirati prioritete i sukreirati plan prenošenja znanja (diseminacije).
AKIS aktivnosti su u:
  • jačanju veza poljoprivrednika sa znanstvenim i ostalim relevantnim institucijama i izvorima znanja,
  • jačanju znanja savjetnika i njihove međusobne povezanosti,
  • poticanju i jačanju inovacijskih partnerstava,
  • učinkovitom korištenju informacijskih i komunikacijskih tehnologija za poboljšanje protoka i dijeljenja znanja.
Za provedbu navedenih aktivnosti nadležno je AKIS koordinacijsko tijelo, sastavljeno od predstavnika javne savjetodavne službe, privatnih savjetnika i/ili njihovih predstavnika, znanstveno nastavne zajednice, ministarstva nadležnog za poljoprivredu i ostalih povezanih ministarstava (ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša i energetiku i dr.), predstavnika poljoprivrednika, Nacionalne mreže ZPP-a, nevladinih organizacija i ostalih relevantnih dionika.

AKIS koordinacijsko tijelo će kroz odgovarajuće načine razmjene znanja i inovacija podržati aktivnosti Europskog zelenog plana i ciljeve Strategije od polja do stola, dok će Nacionalna mreža ZPP-a služit kao platforma za umrežavanje dionika i širenje i razmjenu informacija. Članstvo u Nacionalnoj mreži ZPP-a je dobrovoljno, a u aktivnostima Mreže mogu sudjelovati i drugi dionici koji nisu članovi Mreže.
 

Pisane vijesti