62,4 milijuna kuna za mjeru Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti – ribarima izdane privremene odluke

Slika /arhiva/datastore/imagestore/780x400/780x400_1498638250ribolov.jpg

Ministarstvo poljoprivrede je nakon administrativne obrade pristiglih zahtjeva za potporu za mjeru I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti“ Operativnoga programa za pomorstvo i ribarstvo, izdalo Odluke o privremenoj raspodjeli sredstava te je izrađena privremena rang lista korisnika koji udovoljavaju uvjetima Pravilnika i Natječaja.

Na temelju Pravilnika i Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti podnesena su 64 Zahtjeva za potporu od čega su izdane Odluke o privremenoj raspodjeli sredstava za 39 korisnika, od čega 38 Odluka obuhvaća uništavanje plovila, a 1 Odluka za prenamjenu plovila u djelatnost van ribarstva. Ukupan iznos ovih odluka o privremenoj raspodjeli je 62.461.321,41 kuna. Odluku o privremenoj raspodjeli sredstava iz Dubrovačko-neretvanske županije dobio je 1 korisnik, iz Splitsko-dalmatinske županije 6 korisnika, iz Zadarske županije 10 korisnika, iz Ličko-senjske 1 korisnik, Šibensko-kninske 2 korisnika, iz Primorsko-goranske županije 7 korisnika, iz Istarske županije 11 korisnika te iz Grada Zagreba 1 korisnik. Po završetku postupka rješavanja eventualnih prigovora izradit će se konačna rang lista te će se potom izdati konačne odluke korisnicima, nakon čega slijedi postupak provedbe ove mjere od strane korisnika, odnosno uništavanje ili prenamjena plovila.

Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti može se provoditi bilo uništavanjem ribarskog plovila, bilo prenamjenom ribarskog plovila za aktivnosti izvan ribolova, odnosno prelazak ribarskog plovila u aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug gospodarskog ribolova na moru ili prenamjenom u svrhu očuvanja pomorske baštine, odnosno prenamjenom tradicionalnog drvenog plovila s ciljem prezentacije tog plovila kao baštine na kopnu. Mjerom trajnog prestanka ribolovnih aktivnosti i mjerom privremenog prestanka ribolovnih aktivnosti Republika Hrvatska štiti riblji fond u Jadranskom moru i time ribarima dugoročno omogućava održivo ribarstvo. Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti ribarima omogućava pravičnu naknadu za umirovljenje ili okretanje drugim djelatnostima.

Osnova za provedbu mjere I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti“, Operativnoga programa za pomorstvo i ribarstvo, je Akcijski plan i godišnje izvješće o ravnoteži između ribolovnih kapaciteta i ribolovnih mogućnosti ribolovne flote. Navedenim dokumentima utvrđuje se po svakom segmentu flote uravnoteženost između stanja ribolovne flote i resursa, te maksimalni kapacitet flote koji se može povući iz ribolova po pojedinom segmentu kako bi taj segment dostigao ravnotežu u cilju zaštite ribljih resursa našega Jadrana.

Korisnici navedene mjere mogu biti, između ostaloga, samo oni vlasnici ribarskih plovila u segmentima gospodarskog ribolova na moru u kojima je utvrđena neuravnoteženost, i čije je plovilo aktivno ribarilo 90 dana godišnje u dvije kalendarske godine koje prethode podnošenju Zahtjeva za potporu. Hrvatska je do sada bila uspješna u povlačenju novca iz Europskog fonda za ribarstvo.

U Operativnom programu za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2007. - 2013. na raspolaganju nam je bilo 11,6 milijuna eura od kojih je udio nacionalnih sredstava iznosio 2,9 milijuna eura. Republika Hrvatska iskoristila je 78,8 milijuna kuna. Za mjere 1.1. Trajna obustava ribolovnih aktivnosti i 1.2. Privremena obustava ribolovnih aktivnosti iskorišteno je 43.810.472,84 kuna, za mjeru 2.1. Proizvodne investicije u akvakulturi iskorišteno je 34.027.610,03 kuna, a za mjeru 5.1. Tehnička pomoć iskorišteno je 941.102,76 kuna.

Za novo programsko razdoblje 2014.-2020. kroz Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske na raspolaganju nam je čak 350 mil. eura, od čega je udjel EU iznosi 252. mil eura, a obuhvaća preko 36 mjera i cjelokupni sektor ribarstva, od slatkovodnog i morskog uzgoja, slatkovodnog i morskog ulova, ribarske infrastrukture pa do razvoja zajednica i područja ovisnih o ribarstvu.

„More nije neograničen resurs i bez dobrog upravljanja utemeljenog na znanstvenim podlogama i iskustvu vrlo brzo može postati beživotna slana voda. Trend visokog iskorištenja EU sredstava u području ribarstva nastavljamo i dalje. Rijetko govorimo o tome koliko je dobar posao po pitanju povlačenja sredstava iz EU fonda za ribarstvo u prethodnom i EU fonda za pomorstvo i ribarstvo u ovom programskom razdoblju odradila Uprava ribarstva i koliko smo uspješni u upravljanju ribljim fondom. To najbolje znaju ribari i potrošači. Mi još uvijek imamo i srdele i inćuna na našim ribarnicama, a nastavimo li s provođenjem mjera zaštite tako će biti i u budućnosti“

izjavio je ministar Tomislav Tolušić.Stranica