Obavijest za članove Nacionalne ruralne mreže Ministarstva poljoprivrede o objavi javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske

Slika /slike/Priopcenja/01-339.jpg
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je javne pozive za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske, u trajanju od 28. veljače do 28. ožujka 2022. godine.

Industrija je ključni pokretač društveno-gospodarskog rasta i razvoja hrvatskih regija, motor stvaranja radnih mjesta, povećanja izvoza i uvođenja tehnoloških promjena u svim sferama života. Kako bi se omogućila učinkovita industrijska tranzicija prema nišama više dodane vrijednosti, uz provedbu sektorskih javnih politika, potrebno je uložiti dodatne napore kako bi se potaknule strukturne promjene regionalnih gospodarstava i jačanje konkurentnosti regija.

S ciljem poticanja teritorijalno usmjerenih ulaganja za podršku diversifikaciji i modernizaciji regionalnih gospodarstava, u okviru nove financijske perspektive Europske unije 2021. – 2027. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije pokrenulo je proces industrijske tranzicije Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske, regija koje su po stupnju razvijenosti ispod prosjeka Europske unije.

Proces industrijske tranzicije započeo je s izradom planova za industrijsku tranziciju kojima su se odredile prioritetne niše, definirali regionalni lanci vrijednosti te smjerovi promjena i provedbeni mehanizmi za podršku poduzetnicima u njihovoj tranziciji prema nišama više dodane vrijednosti.

Nakon donošenja planova za industrijsku tranziciju, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, pristupa mapiranju dionika regionalnih lanaca vrijednosti raspisujući javne pozive za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti.

Javni pozivi su prvenstveno usmjereni na poslovni sektor, uključujući i Vas članove Nacionalne ruralne mreže Ministarstva poljoprivrede, koji imate sjedište/podružnicu i poslujete na području Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske.

Vizija i misija regionalnih lanaca vrijednosti definirat će se zajedničkom Deklaracijom o suradnji koju će potpisati dionici mapirani u okviru svakog regionalnog lanca vrijednosti. Nadalje, izradit će se akcijski planovi za razvoj/unaprjeđenje regionalnih lanaca vrijednosti kojima će se definirati prioritetna područja ulaganja i indikativne teme za istraživanje i razvoj, kao i ključne tehnologije, infrastruktura i pametne vještine za industrijsku tranziciju.

Temeljem izrađenih akcijskih planova, Upravljačko tijelo za Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. dobit će inpute za izradu ciljanih javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za Vas poduzetnike, koji se planiraju objaviti krajem 2022. godine i kojima će se dati podrška dionicima regionalnih lanaca vrijednosti u procesu industrijske tranzicije.

Ministarstvo poljoprivrede pozdravlja ovu inicijativu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te Vas poziva da postanete dio regionalnih lanaca vrijednosti.

Prijavni obrazac, kao i ostalu dokumentaciju javnog poziva pronađite na mrežnoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije https://razvoj.gov.hr/ i www.strukturnifondovi.hr.

Ukoliko želite saznati više informacija o javnim pozivima, Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organizira on-line radionice za sve zainteresirane prema sljedećem rasporedu:
 
RADIONICA DATUM I VRIJEME LINK ZA PRISTUP RADIONICI
Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti Sjeverne Hrvatske  8. ožujak 2022.
14:00 – 15:30
POVEZNICA – Objava javnih poziva za Ministarstvo poljoprivrede za Sjevernu Hrvatsku
 
Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti Panonske Hrvatske 9. ožujak 2022.
14:00 – 15:30
POVEZNICA – Objava javnih poziva za Ministarstvo poljoprivrede za Panonsku Hrvatsku
 
Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti Jadranske Hrvatske 10. ožujak 2022.
14:00 – 15:30
POVEZNICA – Objava javnih poziva za Ministarstvo poljoprivrede za Jadransku Hrvatsku
 

 
Uključite se na vrijeme i postanite su-kreator politika za industrijsku tranziciju Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske i pripremite se na vrijeme za mogućnosti koje pružaju fondovi Europske unije u razdoblju 2021. – 2027.!
Važno je da poduzetnici koji žele koristiti navedene mogućnost, što prije potvrde svoj interes  javljanjem na javni poziv za iskaz interesa.
 

Pisane vijesti