3. studenog obilježava se Svjetski dan Jednog zdravlja

Slika /slike/Priopcenja/01-185.jpg
Svjetska organizacija za zdravlje životinja koncept jednog zdravlja vidi kao način življenja i poručuje „Štiteći životinje - čuvamo svoju budućnost“. U skladu s navedenim najvažnija zadaća Ministarstva poljoprivrede u području veterinarstva je očuvanje zdravlja životinja kroz sigurni sustav ranog otkrivanja bolesti, pravovremenog djelovanja, sprječavanja prijenosa zaraze na ljude i unosa patogena u lanac proizvodnje, prerade i distribucije hrane. U tom segmentu posebno ističemo ostvarene statuse države službeno slobodne od bruceloze goveda i bjesnoće, kao neke od najznačajnijih postignuća veterinarske službe u našoj zemlji te uspješno suzbijanje epidemije influence ptica i nedavne epidemije bedrenice.

Kako se radi o bolestima s izravnim utjecajem na javno zdravlje građana, stečeni statusi opetovani su dokaz dobre organiziranosti i uspješnog rada veterinarske službe u Republici Hrvatskoj te su čvrsta garancija svim građanima u očuvanju javnog zdravlja kao prioriteta veterinarske struke i Ministarstva poljoprivrede. Također, primjer su izvrsne multisektorske suradnje na području jednog zdravlja, pri čemu su  koordiniranim i proaktivnim pristupom svih relevantnih institucija s područja zaštite zdravlja ljudi, okoliša i zdravlja životinja poduzete sve mjere potrebne za sprječavanje nastanka epidemija većih razmjera te učinkovitu zaštitu javnog zdravlja.
 
Ministarstvo poljoprivrede osigurava i financijska sredstva u područjima od najveće koristi za građane (javno zdravlje) te primarne proizvođače i prehrambenu industriju u RH, tako da se mogući negativni učinci izbijanja zaraznih bolesti životinja i zoonoza u potpunosti spriječe ili svedu na najmanju moguću mjeru. Određeni programi provode se kontinuirano godinama, ali isto tako praćenje određenih zoonoza provodi se programima proaktivnog karaktera kojima je glavni cilj, između ostalog,  pravovremeno usmjeravanje protuepidemijskih mjera u svrhu zaštite zdravlja ljudi. 
 
Strategija Ministarstva poljoprivrede kojom se učinkovito smanjuje pojava bolesti životinja usklađena je sa strategijom zdravlja životinja na razini Europske unije. Istom su objedinjeni zdravlje životinja, javno zdravstvo, sigurnost hrane, dobrobit životinja, zaštita okoliša te održivi razvoj i istraživanje. Kao odgovor na globalne izazove EU je u svom Zelenom planu izradila novu strategiju održivog rasta gospodarstva, poboljšanja zdravlja i kvalitete života ljudi te brige o prirodi. Strategija „Od polja do stola” u središtu je Zelenog plana, a njome se na sveobuhvatan način odgovara na izazove održivih prehrambenih sustava. Takav smjer potvrđuje i novi petogodišnji plan usuglašen među krovnim svjetskim organizacijama za područje zdravlja ljudi, životinja i zaštitu okoliša (UN, WHO, WOAH i FAO), u kojem  se glavni fokus stavlja na podršku i proširenje kapaciteta u šest područja - jačanje kapaciteta zdravstvenih sustava, sprječavanje pojave nove i ponovne zoonotske epidemije, endemske zoonoze, zanemarene tropske i vektorske bolesti, rizici za sigurnost hrane, antimikrobna otpornost i okoliš.
 

Pisane vijesti