Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Adaptaciju poslovnog prostora u Osijeku

Evidencijski broj: 40/2021/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Adaptaciju poslovnog prostora u Osijeku
Rok za dostavu ponuda: 29.09.2021 11:00
22.09.2021 Dokumentacija za nadmetanje
22.09.2021 Prilog II -Troškovnik
22.09.2021 PRILOG IV - Izjava o nekažnjavanju
22.09.2021 Prilog III -Ponudbeni list
22.09.2021 Prilog I - Tehnički elaborat