Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Usluga produkcije događaja konferencije Ministarstva poljoprivrede – 2. dani poljoprivrede, ribarstva i šumarstva

Evidencijski broj: 268/2021/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Usluga produkcije događaja konferencije Ministarstva poljoprivrede – 2. dani poljoprivrede, ribarstva i šumarstva
Rok za dostavu ponuda: 24.09.2021 11:00
17.09.2021 Dokumentacija za nadmetanje
17.09.2021 Prilog I -Ponudbeni list
17.09.2021 Prilog II - Troškovnik-tehnička specifikacija
17.09.2021 Prilog IV Projektni zadatak - specifikacija usluga
17.09.2021 Prilog III - Izjava o nekažnjavanju
22.09.2021 Prilog IV Projektni zadatak - specifikacija usluga - izmjena
22.09.2021 Dokumentacija za nadmetanje - izmjena