Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Adaptaciju poslovnog prostora u Osijeku

Evidencijski broj: 40/2021/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Adaptaciju poslovnog prostora u Osijeku
Rok za dostavu ponuda: 10.05.2021 11:00
29.04.2021 Dokumentacija za nadmetanje
29.04.2021 Prilog II -Troškovnik
29.04.2021 PRILOG IV - Izjava o nekažnjavanju
29.04.2021 Prilog III - Ponudbeni list
29.04.2021 Prilog I - Tehnički elaborat