Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Uspostavu informacijskog sustava za upravljanje voznim parkom

Evidencijski broj: 12/2021/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Uspostavu informacijskog sustava za upravljanje voznim parkom
Rok za dostavu ponuda: 24.03.2021 11:00
17.03.2021 Dokumentacija za nadmetanje
17.03.2021 PRILOG I - Ponudbeni list
17.03.2021 PRILOG V - Izjava o nekažnjavanju
17.03.2021 Prilog II - Troskovnik
17.03.2021 Prilog VI - IZJAVA O ISPUNJENJU KRITERIJA ODABIRA
17.03.2021 Prilog VII - Lokacije ugradnje
17.03.2021 Prilog III - Kriterij odabira
17.03.2021 Prilog IV - Tehnicka specifikacija