Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nabavu evidencijskih markica za obilježavanje krupne divljači

Evidencijski broj: 142/2021/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nabavu evidencijskih markica za obilježavanje krupne divljači
Rok za dostavu ponuda: 27.01.2021 13:00
20.01.2021 Dokumentacija za nadmetanje
20.01.2021 PRILOG II_Troškovnik_za_nabavu_markica_2021_2022
20.01.2021 PRILOG_IV_Izgled markice
20.01.2021 PRILOG III_Izjava_o_nekažnjavanju
20.01.2021 PRILOG_I_Ponudbeni_list_ev_markice