Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Održavanje informacijskog sustava za praćenje prometa drva i proizvoda od drva

Evidencijski broj: 107/2023/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Održavanje informacijskog sustava za praćenje prometa drva i proizvoda od drva
Rok za dostavu ponuda: 24.02.2023 11:00
17.02.2023 Dokumentacija za nadmetanje
17.02.2023 Prilog II - Troskovnik
17.02.2023 Prilog IV - Projektni zadatak
17.02.2023 Prilog III - Izjava o nekažnjavanju
17.02.2023 PRILOG I_Ponudbeni list