Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave evidencijskih markica za obilježavanje krupne divljači

Evidencijski broj: 101/2023/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave evidencijskih markica za obilježavanje krupne divljači
Rok za dostavu ponuda: 31.01.2023 14:00
24.01.2023 Dokumentacija za nadmetanje
24.01.2023 PRILOG II_Troškovnik
24.01.2023 PRILOG I - Ponudbeni list
24.01.2023 Prilog III_Izjava o nekažnjavanju
24.01.2023 Prilog IV_Izgled markice