Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nabavu opreme za postupanje u krizama

Evidencijski broj: 255/2022/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nabavu opreme za postupanje u krizama
Rok za dostavu ponuda: 08.12.2022 14:00
01.12.2022 Dokumentacija za nadmetanje
01.12.2022 Prilog II_Troškovnik