Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave - Određivanje tehnološke zrelosti maslina u njihovom području uzgoja s ciljem izdavanja preporuka za berbu

Evidencijski broj: 104/2022/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave - Određivanje tehnološke zrelosti maslina u njihovom području uzgoja s ciljem izdavanja preporuka za berbu
Rok za dostavu ponuda: 16.08.2022 12:00
04.08.2022 Dokumentacija za nadmetanje
04.08.2022 PONUDBENI LIST PRILOG I ODREĐIVANJE TEH. ZRELOSTI MASLINA
04.08.2022 PRILOG III -Izjava o nekažnjavanju
04.08.2022 TROŠKOVNIK prilog II. Zrelost maslina
04.08.2022 PROJEKTNI ZADATAK PRILOG IV Određivanje tehnološke zrelosti maslina ()