Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziva za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave - Nabava održavanja informacijskog sustava prerade drva i proizvodnje namještaja

Evidencijski broj: 123/2022/JN
Predmet: Poziva za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave - Nabava održavanja informacijskog sustava prerade drva i proizvodnje namještaja
Rok za dostavu ponuda: 28.02.2022 11:00
21.02.2022 Dokumentacija za nadmetanje
21.02.2022 Prilog II - troškovnik
21.02.2022 Prilog IV - projektni zadatak
21.02.2022 Prilog III - izjava o nekažnjavanju
21.02.2022 Prilog I - ponudbeni list