C1.5. R2-I1 Komasacija poljoprivrednog zemljišta

Postupcima komasacije planira se stvoriti preduvjete za primjenu suvremenih metoda obrade poljoprivrednog zemljišta, a izgradnjom infrastrukture planira se omogućiti lakši i učinkovitiji pristup zemljištu. Provedba planiranih aktivnosti, osim navedenoga, doprinosi boljem upravljanju vodama i očuvanju voda, sprječavanju erozije i zakiseljavanja tla, očuvanju zraka, uređenju i zaštiti krajolika, povećanju zapošljavanja, što će posredno i neposredno utjecati na obnovu ruralnog prostora.