Podnesen zahtjev za priznavanje oznake „Dokazana kvaliteta“ za sektor voća

Dana 2. listopada 2020. godine Ministarstvo poljoprivrede je zaprimilo prvi Zahtjev za priznavanje oznake „Dokazana kvaliteta“, a odnosi se na sektor voća. Podnositelj Zahtjeva je Hrvatska voćarska zajednica. Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u roku od 30 dana od dana objave ove Obavijesti podnijeti prigovor na podneseni Zahtjev sukladno članku 98. stavku 6. Zakona o poljoprivredi. Specifikacija proizvoda za sektor voća objavljena je na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede.
 
Ministarstvo poljoprivrede uspostavlja dobrovoljni nacionalni sustav kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda - Dokazana kvaliteta -  radi postizanja još veće prepoznatljivosti i promocije domaćih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda putem jedne, jedinstvene prepoznatljive oznake.
 
Nacionalni sustav kvalitete osmišljen je kako bi se dodatno označilo poljoprivredne i prehrambene proizvode više kvalitete odnosno proizvode s posebnim karakteristikama unutar pojedinih sektora, između ostalih, mlijeka, mesa, voća i njihovih proizvoda. Naglasak sustava je na označavanju proizvoda s dodanom vrijednosti temeljenoj na dodanoj kvaliteti proizvoda koja proizlazi iz različitih čimbenika koji se odnose na način proizvodnje, prerade, kvalitetu sirovine ili konačnog proizvoda, a temelje se na objektivnim i mjerljivim kriterijima. Osim informiranja potrošača o dodanoj vrijednosti proizvoda, ovaj sustav štiti i proizvođače od nepoštenih praksi.

Pisane vijesti