Baza ekološkog poljoprivrednog reprodukcijskog materijala

Ministarstvo poljoprivrede uspostavlja i ažurira bazu podataka o sortama sjemena ili sjemenskog krumpira ili vegetativnog reprodukcijskog materijala iz ekološke proizvodnje koje je dostupno na tržištu.
Za upis u Bazu poljoprivrednog reprodukcijskog materijala iz ekološke proizvodnje prema odredbama Pravilnika o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (NN 19/2016), dobavljač Ministarstvu poljoprivrede podnosi: Uz navedene obrasce potrebno je dostaviti i:
  • kopiju certifikata kojim se potvrđuje da je poljoprivredni reprodukcijski materijal iz ekološke proizvodnje
  • kopiju Uvjerenja o priznavanju sjemenskog usjeva odnosno kopiju Uvjerenja o priznavanju sadnog materijala.
Podaci koji se vode u bazi podataka za poljoprivredni reprodukcijski materijal iz ekološke proizvodnje obnavljaju se dva puta godišnje i to 15. ožujka i 15. rujna tekuće godine. Dobavljači su obvezni do 1. ožujka i 1. rujna tekuće godine dostaviti promjene nastale na upisanim podacima, u protivnom se upisani podaci smatraju nedostupnim stoga će Ministarstvo brisati iste iz baze podataka.
 
15 Baza dopuna 11122019
14 Baza dopuna 21112019
13 Baza dopuna 06112019
12_Baza_dopuna_22102019
11_Baza_dopuna_07102019
10_Baza_izmjena_16092019
09_Baza_izmjena_062019
08_Baza_izmjena_0562019
07_Baza_dopuna_032019
06_Baza_dopuna_022019
05_Baza_rev_08022019
04_Baza_rev_012019
03_Baza_dopuna_12102018
02_Baza_izmjena_18092018
01_Baza_posljednja_izmjena_travanj_2018