Povrćarstvo

Proizvodnja povrća, zahvaljujući klimatskim, pedološkim i hidrološkim potencijalima, moguća je tijekom cijele godine, ali unatoč ovoj činjenici zastupljenost povrća u ukupnoj vrijednosti outputa biljne proizvodnje nedovoljna je u odnosu na potrebe stanovništva, turizma, prehrambene industrije, izvoza i mogućnosti zapošljavanja.

U proizvodnji povrća veći dio proizvodnje (na otvorenom, u staklenicima i plastenicima) zauzima intenzivna proizvodnja, koja je u 2017. godini iznosila 149.968 t i odvijala se na 9.486 ha, dok je manji dio proizvodnje ekstenzivna proizvodnja na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na kojima je u 2017. godini proizvedeno 31.308 t povrća.

Najzastupljenije povrtne vrste koje su se proizvodile u Republici Hrvatskoj tijekom 2017. godine bile su rajčica, kupus bijeli, luk i češnjak, paprika i mrkva.

Postotni udio najzastupljenijih vrsta povrća u ukupnoj proizvodnji  u 2017. godini:

 • kupus bijeli 19,5%
 • rajčica 22.7 %
 • luk i češnjak 11.4 %
 • paprika 10,6 %.
 • mrkva 7,5 %

U 2016. godini proizvodnja povrća u Republici Hrvatskoj pokrila je 64,9% ukupnih potreba domaćeg tržišta. Domaćom proizvodnjom podmireno je:

 • 99,19 % potreba tržišta za kupusom
 • 61,29 % potreba tržišta za paprikom
 • 52,29 % potreba tržišta za lukom i češnjakom
 • 66,63 % potreba tržišta za krastavcima

Proizvodnja povrća važan je temelj daljnjeg razvoja ne samo prerađivačke industrije već i turizma, a time i zapošljavanja većeg broja ljudi u poljoprivredi, industriji i turizmu, što u konačnici ima utjecaj na rast BDP-a te smanjenje deficita i negativne vanjskotrgovinske bilance.

Više o Školskoj shemi pročitajte OVDJE.

POTPORE U SEKTORU POVRĆA

IZRAVNA PLAĆANJA – Uredba (EU) br. 1307/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća

Osnovno plaćanje

 • korisnik programa izravnih plaćanja je aktivni poljoprivrednik koji je upisan u Upisnik poljoprivrednika, a obavlja poljoprivrednu djelatnost koja obuhvaća:
  • proizvodnju, uzgoj ili sadnju poljoprivrednih proizvoda, uključujući žetvu ili
  • održavanje poljoprivrednog zemljišta u stanju pogodnom za uzgoj bez pripremnih radnji koje izlaze iz okvira uobičajenih poljoprivrednih metoda i mehanizirane obrade

Preraspodijeljeno plaćanje

 • dodjeljuje se za prvih 20 prihvatljivih ha poljoprivrednog gospodarstva i to za sve korisnike koji ostvaruju potporu za osnovno plaćanje
 

Zeleno plaćanje

 • poljoprivrednici koji ostvaruju prava na plaćanja u okviru osnovnog plaćanja dužni su pridržavati se poljoprivrednih praksi korisnih za klimu i okoliš na svim površinama koje obrađuju i time ostvaruju dodatni godišnji iznos po hektaru uz osnovno plaćanje
 • iznos  ovisi o iznosu osnovnog prava na plaćanja (otprilike 70 % iznosa osnovnog plaćanja)
 • poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš su:
 • raznolikost usjeva (“pravilo 2-3 kulture”) 
 • ekološki značajne površine (EZP) na oranicama (“5 % oranica važnih za okoliš”)
 • čuvanje trajnih travnjaka i pašnjaka (“zaštićeni Natura 2000 travnjaci”)
 

Proizvodno vezana potpora

 • dodjeljuje se po prihvatljivom ha proizvođačima koji proizvode:
 •  
 • povrće na najmanje 1 ha prihvatljive površine
 • jedan korisnik može ostvariti potporu za najviše 10 ha
 • povrtne vrste za koje je moguće ostvariti proizvodno vezanu potporu su: rajčica, crveni luk, češnjak, poriluk, kupus, cvjetača, brokula, kelj pupčar, kelj, salata, radič, endivija, cikorija, mrkva, repa, korabica, cikla, celer korjenaš, hren, rotkvica, krastavci, kornišoni, grašak, grah, šparoge, patlidžan, špinat, artičoka, tikvice, blitva, komorač i ostalo povrće, osim krumpira
 • ukupni godišnji iznos za mjeru iznosi 12.500.000 kn za povrće
 • procijenjen jedinični iznos je 1.529 kn/ha za povrće
 

 ZAJEDNIČKA ORGANIZACIJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA– Uredba (EU) br. 1308/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća

 PROGRAMI ZA POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI HRANE

 • Školska shema
 • za voće i povrće od školske godine 2017./2018. do 2022/2023. osigurano je najmanje 1.360.232 EUR po školskoj godini
 

 POTPORE ZA PROIZVOĐAČKE ORGANIZACIJE

 • od 2018. godine
 • mjere koje sadrži:
  • planiranja proizvodnje - Mjera 1
  • unaprjeđenja ili održavanja kvalitete proizvoda - Mjera 2
  • povezane s unaprjeđenjem prodaje - Mjera 3
  • povezane s istraživanjem i eksperimentalnom proizvodnjom - Mjera 4 
  • sprečavanja i upravljanja krizama - Mjera 5
  • zaštite okoliša - Mjera 6
 
 • uvjeti za dodjeljivanje potpore:
  • službeno priznata proizvođačka organizacija
  • vrijednost utržene proizvodnje
  • odobren operativni program   

OPERATIVNI PROGRAM financira se iz OPERATIVNOG FONDA koji se financira iz 4,1 % VUP (50 % članovi proizvođačke organizacije) +                              

4,1 % VUP (50 % potpora iz EAGF)

 • intenzitet potpore - do 50 % prihvatljivih troškova
 

DRŽAVNA POTPORA – Uredba Komisije (EU) br. 702/2014

POTPORA ZA POČETAK RADA PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA 

 • uvjeti za dodjeljivanje potpore:
  • službeno priznata proizvođačka organizacija
  • odobreni poslovni plan
 
 •  najam uredskog prostora
  • nabava uredske opreme
  • plaća/e administrativnog osoblja
  • režije
 
 • troškovi pravnih usluga i upravnih postupaka 
 • intenzitet potpore - do 100 % prihvatljivih troškova
 

RURALNI RAZVOJ – Uredba (EU) br. 1305/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća

POTPORA ZA POČETAK RADA PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA – MJERA M09

 • uvjeti za dodjeljivanje potpore:
  • službeno priznata proizvođačka organizacija
  • odobreni poslovni plan
  • vrijednost utržene proizvodnje
 • prihvatljivi troškovi:
  • administrativni troškovi
  • najam, režije i uređenje uredskog prostora
  • troškovi priznavanja proizvođačke organizacije
  • troškovi (koncentriranja proizvoda) udruženog stavljanja na tržište (plasiranja) proizvoda vlastitih članova
  • troškovi pripreme proizvoda za prodaju, objedinjavanje ponude, prodaje i opskrbu kupaca na veliko
  • kupnja informatičke opreme i tehnologije
  • trošak bruto plaće zaposlenih djelatnika 
  • troškovi zajedničkog nastupa na tržištu proizvođačke organizacije
    
 • najviše 500.000 EUR kroz 5 godina odnosno do 100.000 EUR/godišnje
 • stopa potpore se postupno smanjuje i iznosi:

         u 1. godini 10 % VUP

         u 2. godini 9 % VUP

         u 3. godini 8 % VUP

         u 4. godini 7 % VUP

         u 5. godini 6 % VUP

 • intenzitet potpore - do 100 % prihvatljivih troškova