U e-savjetovanju Nacrt prijedloga Strategije poljoprivrede do 2030. godine

Slika /slike/Priopcenja/polje3.jpg
Ministarstvo poljoprivrede uputilo je u postupak elektronskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Nacrt prijedloga Strategije poljoprivrede do 2030. godine i Stratešku studiju utjecaja na okoliš Strategije poljoprivrede u razdoblju od 2020. do 2030. godine. E-savjetovanja su otvorena od 22. ožujka 2021. do 23. travnja 2021. godine. 

Osnovni je zahtjev Strategije poljoprivrede za razdoblje do 2030. učinkovitije korištenje javnih sredstava kroz bolje usmjeravanje poljoprivrednih potpora i sredstava za ruralni razvoj kroz četiri strateška cilja - povećanje produktivnosti i otpornosti poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene, jačanje konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora, obnova ruralnog gospodarstva i unaprjeđenje uvjeta života u ruralnim područjima te horizontalni cilj, poticanje inovacija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru. 

Strategija uzima u obzir strateške smjernice iz Nacionalne razvojne strategije i predstavlja okvir za intervencije u sektoru u okviru Zajedničke poljoprivredne politike, a sve aktivnosti planirane ovim dokumentom u skladu su s novim smjerovima Europske unije u okviru Zelenog plana, Strategije „Od polja do stola“ i Strategije bioraznolikosti. Aktivnosti će se realizirati putem ciljanih mjera financiranih iz Državnog proračuna ili sredstava proračuna EU u skladu s budućim Strateškim planom za Zajedničku poljoprivrednu politiku. 

„Hrvatska ima veliki potencijal unaprijediti svoj poljoprivredni sektor i ruralno gospodarstvo. Prilika je to koju nećemo propustiti - finalizirali smo jasnu strategiju koja daje smjernice i provedbene mehanizme u procesu transformacije poljoprivrede u pokretača gospodarskog rasta, a svaki od strateških ciljeva smo izravno povezali s razvojnim potrebama domaće proizvodnje te naveli konkretne intervencije“, izjavila je ministrica poljoprivrede Marija Vučković

Također, izrađena je i Strateška studija o utjecaju na okoliš Strategije poljoprivrede do 2030. čime je procijenjen značajan utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi koji bi mogli nastati njenom provedbom. 

E savjetovanja su dostupna na sljedećim poveznicama:
Strategija poljoprivrede do 2030. godine
Strateška studija o utjecaju na okoliš Strategije poljoprivrede do 2030.  - 1. dio
Strateška studija o utjecaju na okoliš Strategije poljoprivrede do 2030.  - 2. dio

Pisane vijesti