Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede (Ul. grada Vukovara)

Adresa:

Ul. grada Vukovara 78
10000 Zagreb

Telefonska centrala:

  • 01/6106-111
 

Faks:

  • 01/6109-201
 

 

Ministarstvo poljoprivrede (Planinska)

Adresa:

Planinska 2a,
10000 Zagreb

Telefonska centrala:

  • 01/6443-828
 

Faks:

  • 01/6443-200
 

 

Ministarstvo poljoprivrede (Humboldtova)

Adresa:

Alexandera von Humboldta 4b,
10000 Zagreb

Telefonska centrala:

  • 01/6443-185
 

Ministarstvo poljoprivrede (Buzin)

Adresa:

Bani 110, Buzin
10010 Zagreb

Telefonska centrala:

  • 01/4882-700
 

Faks:

  • 01/4882-701
 

Ministarstvo poljoprivrede (Ilica)

Adresa:

Ilica 101
10000 Zagreb

Telefonska centrala:

  • 01/3903-111
 

Faks:

  • 01/3903-191