Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o registru dozvola za unos stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi, registru unosa i prijenosa i popisu zatvorenih objekata

Ovim Prijedlogom Pravilnika propisuju se: -sadržaj Registra dozvola za korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi -sadržaj Registra unosa i prijenosa stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi -sadržaj Popisa zatvorenih objekata akvakulture za uzgoj stranih i lokalno neprisutnih vrsta. Obveza vođenja gore spomenutih registara i popisa usklađivanje je zakonodavstva RH sa pravnom stečevinom Europske unije, odnosno sa Uredbom vijeća br. 708/2007 od 11. lipnja 2007. o korištenju stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi, a propisana je člankom 17. Zakona o akvakulturi (Narodne novine, br. 130/17). Stupanjem na snagu Prijedloga pravilnika omogućiti će se potpuna provedba navedene Uredbe te će se omogućiti praćenje stanja i transparentno vođenje podataka o uzgoju stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi, kao i informiranje javnosti o unošenju i prijenosu stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi.

Savjetovanje je otvoreno do: 11.1.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6709