Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“

Ovaj Pravilnik se donosi na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (NN 62/17), a istim se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“ u okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. Isti podrazumijeva dodjelu potpore za sufinanciranje ulaganja u postojeće ribarske luke i iskrcajna mjesta određena posebnim propisima i to za ulaganja vezana uz poboljšanje infrastrukture ribarskih luka i iskrcajnih mjesta, uključujući ulaganja u objekte za prikupljanje otpada i morskih otpadaka te za ulaganja kojima se olakšava usklađenost s obvezom iskrcaja svog ulova i dodaje vrijednost nedovoljno korištenim komponentama ulova. Potpora u okviru ove mjere se dodjeljuje nadležnim lučkim upravama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili ovlaštenicima koncesije za upravljanje lučkim područjem.

Savjetovanje je otvoreno do: 24.12.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6636