Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.22. „Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova“

Ovim Pravilnikom se mijenja Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.22. „Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova“ („Narodne novine“, 84/17), a kojim se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru mjere I.22. „Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova“ u okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., tj. potpore za ulaganja/aktivnosti u ribarska plovila te izvan ribarskih plovila, namijenjena unaprjeđenju dodane vrijednosti i/ili kvalitete ulova. Izmjene Pravilnika obuhvaćaju sljedeće: - izmjena članka 7. stavka 4.: podrazumijeva ispravak reference na Zakon o morskom ribarstvu (navođenje točnog članka i stavka); - izmjena članka 8.: izmjenom se omogućuje dodjela potpore po korisniku, umjesto predviđene dodjele po plovilu, s ciljem smanjenja administrativnog opterećenja korisnika, a što će omogućiti podnošenje jedinstvenog Zahtjeva za potporu za više plovila; - izmjena članka 9. stavka 3.: usklađivanje referenci s obzirom na prethodnu izmjenu članka 8..

Savjetovanje je otvoreno do: 23.11.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6388