Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o morskom ribarstvu

Zakon o morskom ribarstvu obuhvaća odredbe kojima se uređuje okvir za provedbu Zajedničke ribarstvene politike Europske unije te se na nacionalnoj razini utvrđuju pravila vezana uz gospodarenje i zaštitu obnovljivih bioloških bogatstava mora, način i uvjete obavljanja ribolova, praćenje ulova kroz prikupljanje podataka, potpore u ribarstvu i uređenje tržišta, nadzor i inspekciju, kao i druga pitanja bitna za morsko ribarstvo. Obzirom da je nakon stupanja na snagu aktualnog Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“ br. 81/13, 14/14 i 152/14) reformirana Zajednička ribarstvena politika EU, potrebno je prilagoditi zakonski okvir novonastaloj situaciji te je potrebno dodatno urediti pojedine tehničke elemente vezane uz provedbu odrednica Zajedničke ribarstvene politike na nacionalnoj razini. Novim je Zakonom potrebno prilagoditi prekršajne odredbe, uskladiti sankcije s težinom prekršaja, uspostaviti adekvatni sustav vaganja na iskrcajnim mjestima te postrožiti uvjete kupnje ribe za prvokupce. Nadalje, potrebno je unaprijediti operativni okvir za provedbu mjera strukturne politike, s posebnim naglaskom na sustav provedbe novog Operativnog programa (za razdoblje 2014.-2020.). Osim navedenog, potrebno je unaprijediti entry-exit shemu za flotu, te regulirati pitanje državne kvote za tunu. U dijelu športskog i rekreacijskog ribolova, novim je Zakonom potrebno osigurati dostupnost dozvola za rekreacijski i sportski ribolov sukladno načelima pružanja usluga u EU. Također, važno je istaknuti kako je iz ovog prijedloga Zakona izdvojen dio kojim se regulira uzgoj ribe, a isti će biti obuhvaćen zasebnim Zakonom. Osim navedenog, novi Zakon predviđa pojednostavnjenje pojedinih administrativnih procedura. Općenito, novi bi Zakon trebao olakšati tehničku i administrativnu provedbu te pojednostaviti procedure vezano uz cjelokupnu provedbu svih elemenata Zajedničke ribarstvene politike kao i onih elemenata ribarstva koji su u isključivoj nacionalnoj nadležnosti.

Savjetovanje je otvoreno do: 5.2.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4539