Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi  direktiva Europske unije Provedbena direktiva Komisije (EU) 2016/317 od 3. ožujka 2016. o izmjeni Direktiva Vijeća 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 2002/54/EZ, 2002/55/EZ, 2002/56/EZ i 2002/57/EZ u pogledu službenih oznaka na pakiranjima sjemena. (SL L 60, 5. 3. 2016.).

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti certifikacije sjemenskog krumpira; kategorije sjemenskog krumpira i uvjeti kojima moraju udovoljiti pojedine kategorije sjemenskog krumpira; uvjeti proizvodnje sjemenskog krumpira; uvjeti i postupak stručnog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom; program osposobljavanja i uvjeti pod kojima se dobavljaču odobrava obavljanje nadzora pod stručnom kontrolom; uvjeti koje moraju ispunjavati dobavljači poljoprivrednog sjemena; način i vrijeme prijave za nadzor; obrazac Izvješća; obrazac Uvjerenja o priznavanju sjemenskog usjeva; sadržaj i način vođenja evidencije o izdanim obrascima; sadržaj, oblik i način vođenja evidencije o masi preuzetoga naturalnog i dorađenog sjemena; minimalni zahtjevi o kvaliteti sjemenskog krumpira; veličina partije sjemena; nadzor rada uzorkivača; nadzor rada laboratorija; obrazac Zahtjeva za izdavanje certifikata o sjemenu; dokumentacija, sadržaj, oblik i način vođenja evidencije o izdanim certifikatima o sjemenu; način i uvjeti provođenja naknadne kontrole; način i uvjeti pakiranja, plombiranja i označavanja sjemenskog krumpira; uvjeti trgovine sjemena na veliko i malo; uvjeti stavljanja na tržište sjemenskog krumpira koji je tretiran kemikalijama i sjemenskog krumpira koji udovoljava uvjetima ekološke proizvodnje u poljoprivredi; dokumenti koji prilikom uvoza moraju pratiti sjemenski krumpir i/ili biti na pakiranju; uvjeti za uvoz i stavljanje na tržište sjemenskog krumpira u pogledu pakiranja, plombiranja i označavanja.

Savjetovanje je otvoreno do: 18.2.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4656