Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Pm 19.2., Pm 19.3. i Pm 19.4. unutar M 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD)“ iz PRR RH 2014. – 2020.

Ovim se Pravilnikom uređuje provedba Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« , Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“  i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« ) unutar Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice«)  iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Savjetovanje je otvoreno do: 3.8.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5722