Procjena učinaka propisa: Savjetovanje s javnošću za Iskaz o procjeni učinaka propisa za nacrt prijedloga zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori

Hrvatska poljoprivredna komora osnovana je 2009. godini Zakonom o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori („Narodne novine“ broj 30/09). Tim Zakonom tada je bila propisana obveza članstva za sva poljoprivredna gospodarstva, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika. Međutim, 2012. godine Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori („Narodne novine“ 50/12) ukida se obvezno članstvo i uvodi dobrovoljno. To je dovelo do rasipanja značajnog broja članova te od tada do danas Hrvatska poljoprivredna komora prosječno godišnje ima oko 1.000 dobrovoljno upisanih članova od kojih je 80% obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava a 20% ostalih organizacijskih oblika poljoprivrednika (obrti, trgovačka društva, i dr.).

Takva Komora koja danas okuplja manje od 6% poljoprivrednika upisanih u Upisnik poljoprivrednika nije u mogućnosti izvršiti i sve zadaće koje su joj Zakonom dodijeljene, a prije svega svoju primarnu i najvažniju zadaću koja se odnosi na prikupljanje stavova poljoprivrednika i jedinstveno zastupanje njihovih interesa prvenstveno prema ministarstvu nadležnom za poljoprivredu ali i drugim tijelima državne uprave.

Na dan 31. prosinca 2016. godine u Upisniku poljoprivrednika bilo je registrirano 170.515 poljoprivrednika od čega je 165.167 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, što predstavlja 96,9% od ukupnog broja upisanih poljoprivrednika. Ostatak od 3,1% čini: 2.201 obrta (1,3%), 2.566 trgovačkih društava (1,5%), 324 zadruga (0,2%), te 196 ostalih organizacijskih oblika poljoprivrednika (0,1%).

Iako obiteljska poljoprivredna gospodarstva brojčano dominiraju u ukupnoj strukturi organizacijskih oblika koji obavljaju djelatnost poljoprivrede do sada nisu na adekvatan način bila obuhvaćena kroz članstvo u nekoj od komora. Poljoprivrednici registrirani kao obrt ili trgovačko društvo obvezno su članovi Hrvatske obrtničke komore, odnosno Hrvatske gospodarske komore. Do sada su se obiteljska poljoprivredna gospodarstva zajedno sa drugim organizacijskim oblicima poljoprivrednika interesno udruživala u brojne poljoprivredne udruge kojih danas u Republici Hrvatskoj djeluje oko 1.130, međutim niti jedna od njih nije u mogućnosti obuhvatiti interesno sve poljoprivredne proizvođače. Stoga je namjera prijedloga ovoga Zakona da upravo najbrojnija populacija poljoprivrednih proizvođača koji poljoprivrednu djelatnost obavljaju kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo bude okupljena unutar Hrvatske poljoprivredne komore koja će jedinstveno promicati, štiti i zastupati interese obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo je tradicionalni i strateški važan organizacijski oblik obavljanja poljoprivredne proizvodnje u Republici Hrvatskoj. Jačanjem uloge Hrvatske poljoprivredne komore stvorit će se pretpostavke za održivi razvoj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, unapređenje i povećanje njihove konkurentnosti na tržištu, te jačanje njihove društvene, socijalne i ekološke uloge u očuvanju prirodnih poljoprivrednih resursa.

Savjetovanje je otvoreno do: 21.8.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5746