Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava iz Programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih poljoprivrednika za 2024.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava iz Programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih poljoprivrednika za 2024. (dalje u tekstu Program) vrijedan 1 milijun EUR.

Zahtjev mogu podnijeti jedinice lokalne samouprave koje su donijele program potpore za unapređenje stanovanja mladih obitelji i koje su u svojim proračunima za 2024. godinu osigurale financijska sredstva za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji na selu.

Krajnji primatelji potpore jesu mladi poljoprivrednici koji su zadovoljili uvjete propisane u programima jedinica lokalne samouprave za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji na selu te koji zadovoljavaju dodatne uvjete iz Programa:
  • upisani su u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva
  • nositelj poljoprivrednog gospodarstva nije stariji od 40 godina u godini podnošenja zahtjeva.

Krajnji rok za podnošenje Zahtjeva je 30. rujna 2024. godine.

Javni poziv dostupan je na poveznici. 

Pisane vijesti