Objavljen prvi Natječaj za provedbu intervencije 78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga

U srijedu 28. veljače 2024. godine objavljen je prvi natječaj za provedbu intervencije 78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027.
Predmet Natječaja je dodjela potpore na temelju Pravilnika o provedbi intervencije 78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027. („Narodne novine“, br. 156/2023; u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu intervencije 78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga za oblik savjetovanja iz članka 8. stavka 2 točke a) metoda pojedinačnog savjetovanja (1 na 1).

Prihvatljivi korisnici su obrti i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti pružanja usluga obrazovanja i savjetovanja izvan sustava redovite naobrazbe ili djelatnosti pružanja usluga obrazovanja i savjetovanja izvan sustava redovite naobrazbe imaju propisanu Statutom, koje ispunjavanju uvjete iz Pravilnika, a mogu biti:
  1. privatne savjetodavne službe, samostalne ili u okviru druge pravne osobe
  2. privatni savjetnik
  3. nevladine organizacije
  4. Ministarstvo poljoprivrede, uprava (e) nadležna za savjetovanje
  5. Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava Natječaja iznosi 3.500.000,00 EUR.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 11. ožujka 2024. od 12:00 sati do 29. ožujka 2024. godine  do 12:00 sati.

Detaljne informacije možete pogledat ovdje.

Pisane vijesti