Započelo podnošenje zahtjeva za potporu proizvođačima svinja većih klaoničkih težina zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih mjerama za suzbijanje ASK za grla isporučena na klanje od 1. do 31. siječnja 2024. godine

U „Narodnim novinama“ broj 21/2024 od 23. veljače 2024. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi programa državne potpore proizvođačima svinja većih klaoničkih težina zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih mjerama za suzbijanje afričke svinjske kuge.

Izmjenama i dopunama Pravilnika omogućeno je podnošenje zahtjeva za potporu za  nadoknadu gubitka prihoda za svinje većih završnih težina otpremljene na klanje iz objekata u zoni ograničenja u razdoblju od 1. do 31 siječnja 2024. godine.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. veljače 2024. godine donijela odluku o donošenju Izmjena Programa državne potpore proizvođačima svinja većih klaoničkih težina zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih mjerama za suzbijanje afričke svinjske kuge. Navedenim izmjenama produljeno je razdoblje prihvatljivosti grla za potporu do 31. siječnja 2024. godine. Izmjenama su osigurana i dodatna sredstva za provedbu mjere pomoći te je ukupna vrijednost Programa podignuta na 7 milijuna eura.

Zahtjev za potporu se popunjava putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) izravno ili u podružnicama Agencije za plaćanja u razdoblju od 26. veljače do 8. ožujka 2024. godine.
Detalje o potpori i potrebnu dokumentaciju moguće je pronaći na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja na poveznici:  https://www.apprrr.hr/podnosenje-zahtjeva-za-potporu-za-nadoknadu-gubitka-prihoda-za-svinje-vecih-zavrsnih-tezina-otpremljene-na-klanje-iz-objekata-u-zoni-ogranicenja-otvoreno-od-26-veljace-do-8-ozujka-2024-godine/

Pisane vijesti