Vlada donijela Odluku o donošenju Programa razvoja sektora mljekarstva u RH za razdoblje do 2030. godine i Akcijskog plana za provedbu Programa razvoja sektora mljekarstva u RH za razdoblje do 2025. godine

Vlada Republike Hrvatske je na 285. sjednici održanoj u četvrtak 15. veljače 2024. godine donijela Odluku o donošenju Programa razvoja sektora mljekarstva u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2030. godine i Akcijskog plana za provedbu Programa razvoja sektora mljekarstva u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2025. godine.

Navedeni Program usklađen je s razvojnim smjerovima i strateškim ciljevima definiranim u Strategiji poljoprivrede do 2030. U Programu su prikazani sektorski ciljevi, prioriteti te mjere koji će osigurati jačanje i konkurentnost sektora proizvodnje mlijeka u narednom razdoblju.
Program je strukturiran kroz tri cilja: povećanje broja krava, ovaca i koza u proizvodnji mlijeka; povećanje produktivnosti proizvodnje mlijeka i osiguravanje dostupnih i dostatnih preradbenih kapaciteta. Ukupna sredstva za provedbu Programa do 2023. godine iznose 592.473.077,00 eura.
 
Također Akcijski plan izrađen je s ciljem realizacije aktivnosti i mjera postavljenih u Program. Mjere iz Programa provodit će se kroz: intervencije proizvodno vezanih izravnih plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja, natječaje, državne potpore.
 
Ukupna sredstva za provedbu Akcijskog plana iznose 141.740.355,00 eura i osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu.
 
Vlada RH donijela je i odluku o donošenju Izmjena Programa državne potpore proizvođačima svinja većih klaoničkih težina zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih mjerama za suzbijanje afričke svinjske kuge.
Izmjene Programa odnose se na produljenje razdoblja prihvatljivosti grla tovnih svinja većih završnih težina isporučenih s farmi u zoni ograničenja na klanje u odobrene objekte s razdoblja od 1. listopada 2023. do 31. prosinca 2023. godine na razdoblje od 1. listopada 2023. do 31. siječnja 2024.

Razlog produljenja razdoblja je taj što proizvođači tovnih svinja većih završnih težina zbog ograničenog kapaciteta odobrenih objekata za klanje papkara u razdoblju do 31. prosinca 2023. nisu uspjeli isporučiti sve svinje većih završnih težina na klanje. Financijska sredstva potrebna za provedbu

Programa povećavaju se sa dosadašnjih 3,5 mil. eura na 7 mil. eura i osigurana su u državnom proračunu RH.

Kompenzacijom nastalih gubitaka osigurati će se nastavak svinjogojske proizvodnje u objektima koji se nalaze u zonama primjene naređenih mjera te očuvanje gospodarstva koja se bave proizvodnjom tovnih svinja većih završnih težina po tehnologiji produženog tova u zonama ograničenja.
 
 
 
 
 

Pisane vijesti