Kroz plavi dizel dodatnih 16,2 milijuna kuna potpora za poljoprivredu – četiri nova sektora u kvoti

Sredinom 2010. godine uveden je kartični sustav za provedbu sustava potrošnje plinskog ulja obojenog plavom bojom (tzv. plavi dizel) sukladno Zakonu o trošarinama. Sadašnji korisnici prava na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom za namjene u poljoprivredi su korisnici izravnih plaćanja. Pravo na potrošnju (tzv. kvota) se obračunava po površini poljoprivrednog zemljišta koje jedan korisnik obrađuje te za stoku za koje je korisnik u prethodnoj godini podnio zahtjev za izravna plaćanja,  ili kao paušalno pravo po gospodarstvu.

U 2017. godini Ministarstvo poljoprivrede je pokrenulo inicijativu za uvrštavanje novih sektora u sastav dodjele kvote za potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom poljoprivrednicima u sektorima koji nisu korisnici izravnih plaćanja. Stručno povjerenstvo u čiji su rad uz stručne službe ministarstva i pratećih institucija bili uključeni i predstavnici akademske zajednice iz područja poljoprivrede, identificiralo je četiri nova sektora proizvodnje u kojima postoji potreba korištenja plavog dizela. Radi se o sektorima: tovnog svinjogojstva, pčelarstva, kopitara (konji, magarci) i peradarstva. Također, kako bi se osiguralo jednako postupanje prema svim kategorijama stoke koje su obuhvaćene sustavom dodjele kvota za plavi dizel, predloženo je uvrštavanje u sustav izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja tih kategorija (goveda, konji, ovce, koze, svinje, perad). Prijedlog je utemeljen na ekonomskim i proizvodnim pokazateljima potrošnje goriva u pojedinim proizvodnjama i omogućuje potrošnju od oko 40 milijuna litara plavog dizela, što implicira gotovo 16,2 milijuna kuna dodatne neizravne potpore sektoru poljoprivrede kroz oslobođenje plaćanja trošarine.

Ovo je vrijedna potpora našim poljoprivrednicima, pogotovo onima koji su do sad bili nepravedno zakinuti za plavi dizel. Do sada su plavi dizel mogli dobiti samo poljoprivrednici koji obrađuju zemljište, ali ne i naši svinjogojci ili pčelari koji ne posjeduju poljoprivredno zemljište, a koji također vrijedno rade svoj posao i imaju potrebu za gorivom.\"

izjavio je ministar Tolušić.

Procjena oslobođenja plaćanja trošarine uslijed uključivanja novih sektora u dodjelu kvote za plavi dizel

Sektor

Litara

Procjena oslobođenja

plaćanja trošarine - kuna

Svinjogojstvo - tovljenici

1 l/grlu

3.318.398

Pčelarstvo - seleća jedinica

450 l/selećoj jedinici

3.800.245

Kopitari - (konji i magarci,

uključujući izvorne i

zaštićene pasmine

90 l/grlu konja;

20 l /grlu magarca

6.427.836

Ovce i koze - izvorne i

zaštićene pasmine

8 l/grlu

1.033.852

Peradarstvo- (brojleri ante

mortem i kokoši nesilice)

Brojleri 3 l/UG; 

kokoši nesilice 4 l/UG

1.126.030

Ostale izvorne pasmine -

goveda, svinje, perad

90 l/grlu goveda;

20 l/grlu svinja;

4 l/UG perad

485.236

UKUPNO

 

16.191.597

Prijedlog je ugrađen u novi Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu donosi ministar financija uz prethodno mišljenje ministra poljoprivrede.  Nacrt novog Pravilnika Ministarstvo financija uputilo je 30. siječnja 2018. u postupak e-savjetovanja.  Nakon provedene javne rasprave, Pravilnik će biti dostavljen Ministarstvu poljoprivrede na prethodnu suglasnost prije samog upućivanja u objavu u Narodnim novinama.Stranica