Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Upravu ribarstva Ministarstva poljoprivrede