Transparentna i pravična dodjela drvne mase

Hrvatske šume objavile su 19. siječnja 2018. godine javni poziv za prodaju godišnje količine od 2.100.000 m? trupaca. Interes za kupnju drvne sirovine mogu iskazati tvrtke koje su u RH registrirane do 1. prosinca 2017. godine i kojima je primarna djelatnost prerada drva i proizvodnja namještaja. Rok za podnošenje zahtjeva traje do 2. veljače 2018. do 24 h.

Raspodjela drvne sirovine bit će utvrđena okvirnim ugovorima s rokom do 2027. te konkretizirana kroz godišnje ugovore koji će se primjenjivati u tom razdoblju temeljem kriterija iz Pisma razumijevanja za ugovaranje okvirnih i godišnjih ugovora za kupoprodaju trupaca kojeg su Hrvatske šume s Udruženjem drvno-prerađivačke industrije pri HGK-a potpisale 15. prosinca 2017.

S novim modelom raspodjele drvne sirovine fokus se stavlja na proizvođače namještaja (razred dovršenosti VIII) i  na proizvođače proizvoda iz razreda dovršenosti 0 – III s godišnjom isporukom do 10.000m3 koji su uglavnom jedini poslodavci u ruralnim područjima. To znači da će proizvođači namještaja dobiti svu potrebnu količinu drvne sirovine, dok će male tvrtke imati mogućnost dobiti do 20 posto veće količine uz uvjet da zadovoljavaju isklične kriterije natječaja.

Među kriterije koje moraju ispuniti svi podnositelji zahtjeva prvi puta je uvrštena obveza dostavljanja izvješća o prodaji gotovih proizvoda. Konkretno, temeljem faktura svi moraju  dokazati proizvedene i prodane količine proizvoda iz razreda dovršenosti 0 - VIII, u razdoblju od 1. listopada 2016. godine do 30. rujna 2017. godine. Nadalje, u dokumentaciji mora biti i potvrda Zavoda za mirovinsko osiguranje o broju zaposlenih radnika sa stanjem na dan 15. listopada 2017. godine. Sve odobrene količine drvne sirovine dodijeljene svakom pojedinom kupcu bit će dostupne na internetskoj stranici Hrvatskih šuma.

Drago mi je da su drvoprerađivači zajednički sjeli i izradili transparentan model dodjele drvne mase. Malim proizvođačima koji su ključni za održivost radnih mjesta u ruralnim područjima osigurali smo 20% više drvne mase, a proizvođače namještaja izdvojili u poseban razred, kako bi im osigurali dodatnu sirovinu za proizvodnju finalnog proizvoda.

- izjavio je ministar Tolušić te dodao da su uvedene i nove procedure nadzora prometa drvom.Stranica