Povlačenje s tržišta Republike Hrvatske sredstva za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari bentiavalikarb

Ministarstvo poljoprivrede obavještava da se s tržišta Republike Hrvatske povlači jedno (1) sredstvo za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari bentiavalikarb.

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2023/2657 оd 6. studenoga 2023. o neproduljenju odobrenja aktivne tvari bentiavalikarb, koja je stupila na snagu 13. prosinca 2023. godine, propisano je da države članice moraju oduzeti registraciju sredstvu za zaštitu bilja koji sadržava aktivnu tvar bentiavalikarb.

Sredstvu za zaštitu bilja, na osnovi aktivne tvari bentiavalikarb, koji se na tržištu Republike Hrvatske nalazi pod trgovačkim nazivom VINCARE temeljem navedene Uredbe, ukida se registracija za stavljanje na tržište Republike Hrvatske s datumom 13. 6. 2024.

Na tržištu Republike Hrvatske bit će dozvoljena prodaja, distribucija i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja VINCARE do 13. 9. 2024., a zbrinjavanje, skladištenje i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja do 13. 12. 2024.
(Tablica 1.)
 
Naziv SZB Aktivne Tvari Klasa Vlasnik Registracije
VINCARE Bentiavalikarb
Folpet
UP/I-320-20/11-01/60 ADAMA Agriculture B.V.

Tablica 1. Popis sredstva za zaštitu bilja kojem se ukida registracija

Navedenu Provedbenu uredbu možete pronaći na Fitosanitarnom portalu na linku: http://fisportal.mps.hr/hr/sve/propisi/
 

Pisane vijesti