Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta („Narodne novine“, br. 22/21, 9/22 i 8/23) mijenja se Prilog 1. Pravilnika zbog izračuna raspodjele kapaciteta uzgoja tuna za 2024. godinu i raspodjele ulazne količine ulovljenih divljih tuna za 2024. godinu po nositeljima dozvola. Nadalje, dopunjuju se članci 4. i 5. odredbama kojima je preciznije reguliran postupak iskaza interesa za dodjelu dijela slobodnog uzgojnog kapaciteta i slobodnih ulaznih količina, slijedom čega je propisan obrazac iz Priloga 3. Pravilnika, te se tehnički dorađuju pojedine odredbe, uključujući i Prilog 2. Pravilnika.

Savjetovanje je otvoreno do: 17.1.2024.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26169