Prijedlog pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodijeli državne kvote u 2024. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Ovim se propisom utvrđuje raspodjela Državne kvote na gospodarski ribolov i negospodarski ribolov kao i na potkategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova u 2024. godini, ribolovni kapacitet u gospodarskom ribolovu, pravila vezana uz prilov tune te vremenska ograničenja za pojedine tipove ribolova.

Savjetovanje je otvoreno do: 22.1.2024.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26122