Dostupne životinje iz ekološkog uzgoja

Ministarstvo poljoprivrede na svojim na mrežnim stranicama objavljuje podatke o dostupnim životinjama iz ekološkog uzgoja, u skladu s člankom 26. stavkom 2. Uredbe (EU) 2018/848.
 
Subjekti koji na tržište stavljaju životinje iz ekološkog uzgoja ili juvenilne životinje iz akvakulture, informacije o dostupnosti životinja dostavljaju Ministarstvu poljoprivrede koje ih javno objavljuje, radi objedinjavanje ponude dostupnih životinja iz ekološke proizvodnje.
 
Način prikupljanja i objava podataka propisan je člankom 26. Pravilnika o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (NN 110/2022).
Za točnost i vjerodostojnost podataka u sustavu odgovorni su subjekti koji dostavljaju informacije.
 
Ukoliko životinje iz ekološkog uzgoja više nisu dostupne o tome subjekt treba odmah obavijestiti Ministarstvo na e-mail: ekobaze@mps.hr,  kako bi se podatak o dostupnosti brisao.
 
Informacije se dostavljaju na adresu elektroničke pošte: ekobaze@mps.hr, u skladu s Uputom iz Priloga 9. Pravilnika, prema vrsti životinja.
Uputa za dostavu podataka za unos u sustav za objavu informacija dostupna je na poveznici: PRILOG 9.
 
Ukoliko trebate dodatne informacije možete se obratiti na mail eko@mps.hr ili na br. telefona 01/61 06 880 i 01/61 06 290

03 Dostupne životinje iz ekološkog uzgoja 29.02.2024.
02 Dostupne životinje iz ekološkog uzgoja 02.02.2024.
01 Dostupne životinje iz ekološkog uzgoja 05.12.2023.