Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote

Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote će se postojeći propis ("Narodne novine", br. 20/19., 77/19., 147/20., 116/21. i 53/22.) uskladiti s pristupom primijenjenim u drugim sličnim situacijama čime se uspostavlja ujednačeni pristup upravljanja vrstama pod planovima upravljanja i za čiji ribolov se izdaje autorizacija.

Savjetovanje je otvoreno do: 23.11.2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25431