Javni uvid i javna rasprava za Program gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika za gospodarsku jedinicu „Kaptolske šume - Sisak“

Ministarstvo poljoprivrede i izvođač radova SALIX PLAN d.o.o. obavještavaju sve zainteresirane na javni uvid i javnu raspravu o prijedlogu Programa gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika za gospodarsku jedinicu „KAPTOLSKE ŠUME-SISAK“ kojom gospodari tvrtka BOŽIĆ SISAK d.o.o. (koncesionar).

Gospodarska jedinica „KAPTOLSKE ŠUME-SISAK“ nalazi se na prostoru Sisačko-moslavačke županije, odnosno na području grada Siska i općine Lekenik. U sastav gospodarske jedinice ulaze 4 katastarske općine, a to su: Farkašić, Jazvenik, Odra i Sela.

Navedeni šumskogospodarski plan je izrađen za period važenja od 01.01.2024. do 31.12.2033. godine.

Javni uvid će biti moguć od 25. listopada 2023. do 10. studenog 2023. godine u prostorijama tvrtke BOŽIĆ SISAK d.o.o., Odra Sisačka 187, 44000 Sisak, radnim danom od 09 do 14 sati.

Pismena očitovanja, prijedlozi i primjedbe mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida ili poštom na adresu: SALIX PLAN d.o.o., Čalogovićeva 11, 10010 Zagreb ili na adresu Ministarstvo poljoprivrede, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 24, 44000 Sisak te na e-mail: andre.keretic@salix-plan.hr.

Javna rasprava za ovaj Program gospodarenja održati će se 10. studenog 2023. godine s početkom u 10 sati, u prostorijama tvrtke BOŽIĆ SISAK d.o.o., Odra Sisačka 187, 44000 Sisak.

Tijekom javne rasprave šumoposjednik će biti upoznati s osnovnim odredbama važećeg Zakona o šumama, a koje su vezane za gospodarenje šumama privatnih šumoposjednika.

Raspravu će voditi ispred Ministarstva poljoprivrede Mihael Vranić, dipl. ing. šum. (kontakt broj: 091/488-2853), a ispred izvođača radova, tvrtke SALIX PLAN d.o.o, Andre Keretić, dipl. ing. šum. (kontakt broj: 098/214-642).