Savjetovanje s javnošću za Nacrt pravilnika o provedbi programa potpora za organizaciju skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterinarstvu i zaštiti bilja za 2023. godinu.

Predmet savjetovanja je Nacrt pravilnika o provedbi programa potpora za organizaciju skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterinarstvu i zaštiti bilja za 2023. godinu. Potpore su namijenjene za organizaciju međunarodnih znanstvenih skupova, konferencija i simpozija iz područja poljoprivredne proizvodnje i prerade, šumarstva, sigurnosti i kvalitete hrane, veterinarstva, zaštite bilja, organizacije i poslovanja poljoprivrednih proizvođača te ruralnog razvoja, kao i gospodarskih skupova (sajmovi i izložbe) te lokalno-tradicijskih skupova za prezentaciju kulturne baštine, tradicijskih obrta i lokalnih poljoprivrednih i ribarskih proizvoda na području Republike Hrvatske, a s ciljem informiranja, promocije, razmjene znanja, inovacija i dostignuća, domaćih proizvoda, povezivanja proizvođača i unapređenja poljoprivredne proizvodnje i prodaje. Pravilnikom se propisuje provedba Programa potpore za organizaciju skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterinarstvu i zaštiti bilja za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Program) koji će se donijeti Odlukom Vlade Republike Hrvatske. Prethodno je proveden postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa, na stranicama središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanja s javnošću, u razdoblju od 26. srpnja do 14. kolovoza 2023. godine te je 17. kolovoza 2023. godine objavljeno izvješće o provedenom e-savjetovanju. Potpora iz Programa dodjeljuje se u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (OJ EU L 352, 24.12.2013., p.1; u daljnjem tekstu: Uredba o potporama male vrijednosti) te Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L 215/3, 7.7.2020.). Temeljem Pravilnika će se raspisati Javni poziv. S obzirom da je Uredba o potporama male vrijednosti u primjeni do 31. prosinca 2023. godine, akti o dodjeli bespovratnih sredstava moraju biti sklopljeni zaključno s navedenim datumom.

Savjetovanje je otvoreno do: 26.10.2023.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25348