Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture-kompenzacija“

Ovim dokumentom mijenja se i dopunjuje trenutno važeći Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture – kompenzacija“ („Narodne novine“, broj 135/22) koji se provodi u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. godine. Izmjene i dopune se odnose na usklađivanje propisa sa Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 30/23), a sukladno članku 11. toga Zakona, u smislu uvođenja odlučivanja o potpori rješenjem. Uz navedeno, predloženim izmjenama i dopunama trenutno važećeg Pravilnika mijenjaju se postupci za odabir i obradu zaprimljenih zahtjeva kako bi se omogućila provedba novog natječaja za dodjelu potpore u okviru predmetne mjere. Naime, radi nadolazećeg završetka provedbe Operativnog programa za programsko razdoblje 2014.-2020. i roka za prihvatljivost izdataka (31. prosinca 2023. godine), potrebno je izmijeniti i pojednostaviti odredbe postojećeg Pravilnika kako bi se osiguralo da se predmetna mjera provede u rokovima propisanim europskim zakonodavstvom.

Savjetovanje je otvoreno do: 21.10.2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25327