Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o protokolima za ispitivanje različitosti, ujednačenosti i postojanosti u svrhu priznavanja

Prijedlogom nacrta navedenog prenose se odredbe Provedbenom direktivom Komisije (EU) 2023/1438 od 10. srpnja 2023. o izmjeni direktiva 2003/90/EZ i 2003/91/EZ u pogledu protokola za ispitivanje određenih sorata poljoprivrednih biljnih vrsta i određenih sorata povrća (SL L 176/17, 11.7.2023.). Protokolima, odnosno vodičima navedenim u Direktivi 2023/1438 nastoji se osigurati usklađenost s pravilima u pogledu minimalnih karakteristika koje se moraju obuhvatiti ispitivanjem i minimalnih uvjeta za ispitivanje DUS-a sorata poljoprivrednih biljnih vrsta i povrća. CPVO i UPOV ažurirali su postojeće protokole, posebno u pogledu konoplje, češnjaka, korabice, lisnatog ili glavatog radiča, lubenice i repe, a države članice na godišnjoj razini obvezne su navedene protokole prenijeti u nacionalno zakonodavstvo.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.11.2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25332