Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture"

Ovim se dokumentom propisuje provedba dodjele potpore u okviru mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture" u okviru prioriteta 2. Europske unije „Poticanje održivih aktivnosti akvakulture te prerada i stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture čime se doprinosi sigurnosti opskrbe hranom u Uniji“, u okviru Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine, a u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1004 (SL L 247, 13.7.2021.), Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231, 30.6.2021), te delegiranih i provedbenih propisa koji iz istih proizlaze. Predmet potpore na temelju ovoga Pravilnika su ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture.

Savjetovanje je otvoreno do: 24.8.2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24743