Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o postupku i mjerilima za izradu projekta komasacije, procjeni te mjerilima i postupcima utvrđivanja vrijednosti zemljišta za komasaciju

Ministarstvo poljoprivrede poziva zainteresiranu javnost da se odazove savjetovanju o prijedlogu Pravilnika o postupku i mjerilima za izradu projekta komasacije, procjeni te mjerilima i postupcima utvrđivanja vrijednosti zemljišta za komasaciju. Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na prijedlog Pravilnika o postupku i mjerilima za izradu projekta komasacije, procjeni te mjerilima i postupcima utvrđivanja vrijednosti zemljišta za komasaciju. Ovim Pravilnikom propisuje se postupak i mjerila za izradu projekta komasacije te jedinica za procjenu, razred za procjenu, vrijednost za procjenu površine i vrijednosti za procjenu dijelova katastarskih čestica u pojedinim razredima, kao i druga mjerila i postupak iz područja utvrđivanja vrijednosti zemljišta za komasaciju, postupak i mjerila iz područja utvrđivanja tržišne vrijednosti građevina, opreme i uređaja na zemljištu za komasacije. Predviđeni rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o postupku i mjerilima za izradu projekta komasacije, procjeni te mjerilima i postupcima utvrđivanja vrijednosti zemljišta za komasaciju je do 12. 08. 2023. godine. Predmetni Pravilnik potreban je osobama koje će obavljati stručne geodetske poslove nakon što se ugovori izvođenje stručnih geodetskih poslova kao i drugim stručnim osobama (procjena vrijednosti) u postupku komasacije poljoprivrednog zemljišta u skladu sa Zakonom o komasaciji (Narodne novine 46/22, na snazi od 23.04.2022 godine). 

Savjetovanje je otvoreno do: 12.8.2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24606