Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa razvoja sektora mljekarstva u Republici Hrvatskoj do 2030. godine

Nacrt prijedloga Programa razvoja sektora mljekarstva u Republici Hrvatskoj do 2030. godine predstavlja dokument u kojem su prikazani ciljevi i mjere koji će osigurati jačanje i konkurentnost sektora proizvodnje mlijeka u narednom razdoblju. Uzimajući u obzir važnost sektora proizvodnje mlijeka i nedostatnu tehnološku zaokruženost proizvodnje, nameće se potreba kontinuiranog ulaganja u razvoj sektora mljekarstva. Ulaganja u ovaj sektor proizvodnje proizlaze iz potreba podizanja konkurentnosti, tehnologije proizvodnje i uvjeta držanja goveda, ovaca i koza, prerade i trženja mlijeka i mliječnih proizvoda uz zadovoljenje visokih standarda zaštite okoliša i dobrobiti životinja. Ulaganjima u transformaciju proizvodnje u smjeru održivosti i klimatske prihvatljivosti, te poticanjem razvoja veza između proizvodnje, prerade i tržišta duž cijelog lanca vrijednosti, proizvodnja mlijeka može postati učinkovitija i učinkovito reagirati na zahtjeve tržišta. Za bolji pristup tržištu nužan je razvoj proizvodnih i prodajnih kanala u okviru proizvođačkih i sektorskih organizacija te drugih oblika udruživanja, koje je potrebno osnažiti i promovirati. Rast potrošnje mlijeka i mliječnih proizvoda predstavlja veliku priliku za plasman prepoznatljivih proizvoda s dodanom vrijednošću iz različitih sustava kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode. Uz navedeno, kroz Program će se promicati ekološki i održiv pristup proizvodnji, utjecati na smanjenje neprihvatljive ambalaže u skladu s načelima kružnog gospodarstva i osigurati pristupačnost mlijeka i mliječnih proizvoda za sve građane. Cilj savjetovanja je upoznati širu zainteresiranu javnost s prijedlogom Programa razvoja sektora mljekarstva u Republici Hrvatskoj do 2030. godine.
 
Savjetovanje je otvoreno do: 16.7.2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
 
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24433