Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere III.1. „Pripremna potpora“

Ovim se dokumentom propisuje provedba dodjele potpore u okviru mjere III.1.„Pripremna potpora“ u okviru prioriteta 3 Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu „Omogućavanje održivog plavoga gospodarstva u obalnim, otočnim i kopnenim područjima te poticanje razvoja ribarskih i akvakulturnih zajednica“, u okviru Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine (u daljnjem tekstu: Program), a u skladu sa člankom 34. stavkom 1. točkom a) Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231, 30.6.2021.), odredbama Uredbe (EU) 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1004 (SL L 247, 13.7.2021.) te delegiranih i provedbenih propisa koji iz istih proizlaze. Predmet potpore na temelju ovoga Pravilnika su aktivnosti izgradnje kapaciteta i pripremna djelovanja kojima se pruža potpora izradi i budućoj provedbi lokalne razvojne strategije u ribarstvu, a korisnici su lokalne inicijative u ribarstvu koje podrazumijevaju partnerstvo predstavnika gospodarskog, civilnog i javnog sektora određenog ribarstvenog područja koje je osnovano s namjerom izrade LRSR tog područja te imaju pravni oblik udruge.

Savjetovanje je otvoreno do: 30.6.2023.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24416