Podnesen zahtjev za priznavanje oznake „Dokazana kvaliteta“ za med


Ministarstvo poljoprivrede zaprimilo je zahtjev za priznavanje oznake „Dokazana kvaliteta“ koji se odnosi na sektor proizvodnje meda. Podnositelj zahtjeva je Hrvatski pčelarski savez. Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u roku od 30 dana od dana objave ove obavijesti podnijeti prigovor na podneseni Zahtjev sukladno članku 98. stavku 6. Zakona o poljoprivredi ("Narodne novine", br. 118/18., 44/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda RH, 52/21. i 152/22.).

 Specifikacija proizvoda za med objavljena je na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede. 

Ministarstvo poljoprivrede uspostavilo je dobrovoljni nacionalni sustav kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda „Dokazana kvaliteta“ radi postizanja veće prepoznatljivosti i promocije domaćih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda više kvalitete odnosno proizvode s posebnim karakteristikama unutar pojedinih sektora, između ostalih, mlijeka, mesa, voća, povrća, jaja, meda. Naglasak sustava je na označavanju proizvoda s dodanom vrijednosti temeljenoj na dodanoj kvaliteti proizvoda koja proizlazi iz različitih čimbenika koji se odnose na način proizvodnje, prerade, kvalitetu sirovine ili konačnog proizvoda, a temelje se na objektivnim i mjerljivim kriterijima. Osim informiranja potrošača o dodanoj vrijednosti proizvoda odnosno o tome da je upravo Hrvatska zemlja podrijetla glavnog sastojka te ujedno i zemlja gdje je taj proizvod proizveden ili prerađen, ovaj sustav štiti i proizvođače od nepoštenih praksi. Trenutno priznate oznake "Dokazana kvaliteta" odnose se na sektore voća, konzumnih jaja, povrća i mesa peradi, a u postupku notifikacije na EU razini su dvije specifikacije za svježe svinjsko meso te mlijeko i mliječne proizvode te u postupku nacionalnog prigovora specifikacija za juneće meso.
 
 

Pisane vijesti